นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

1) ชุมชนมีความเป็นระเบียบ สาธารณูปโภค เป็นชุมชนน่าอยู่

2) ประชาชนมีอาชีพมั่นคง รายได้เพิ่มขึ้น สามารถเลี้ยงชีพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ร่างกายแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคต่างๆ

4) ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ก้าวทันเทคโนโลยีและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่

5) ตำบลเข้มแข็งปลอดยาเสพติด มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

6) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

243997
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
898
1147
4446
212039
898
32343
243997

Your IP: 162.158.166.53
2021-12-01 17:13