"ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลย่านซื่อ ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แจ้งข้อมูลและแสดงตนต่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/อสม.ตำบลย่านซื่อ เพื่อจัดทำข้อมูลการเฝ้าระวัง และหากประชาชนท่านใด ทราบว่ามีประชาชน กลับมาจาก กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลและขอให้แจ้งให้ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อสม.ทราบด้วย

และความร่วมมือประชาชนที่เดินทางกลับมาปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1) ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น

2) ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม

3) ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบจนมือแห้ง

4) หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง

5) หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยทันที

ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน