ประชาสัมพันธ์มายังผู้เคยติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ได้กรุณาตอบแบบสำรวจเพื่อทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ในระบบ ITAS ผ่านช่องทาง ดังนี้

🔊ลิ้ง https://itas.nacc.go.th/go/eit/7779v4

 

หรือ📢สแกน QR code ตามรูปนี้ค่ะ🙏

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน