สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง 

ขอเชิญชม ซ็อป สินค้าอุปโภค-บริโภค สินค้า OTOP ของชุมชน ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) หมู่ 4 ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.อท. 646 (บางส่วน) ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน