7 มิถุนายน 2562 อบต.ย่านซื่อ ได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการ พนักงานในสังกัด เพื่อส่งเสริมสวัสดิการพนักงาน เฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพ  ..........อ่านต่อ.........

เพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการตามภารกิจ สามารถอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอบต.ย่านซื่อขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอ่างทองที่ได้มาทำการตรวจสุขภาพในวันนี้เป็นอย่างสูง

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน