กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางสาวกัลยา บุตรนิล

  นางสาวกัลยา บุตรนิล

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • นางสาวบุญนำ ทวีมูล

   นางสาวบุญนำ ทวีมูล

   ครูชำนาญการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน