สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ

หมู่ที่ 4 ตำบลย่านซื่อ  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  14000  โทร/โทรสาร 0-3561-1496-7

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายไชยวัฒน์  พิทักษ์เขต  นายก อบต.ย่านซื่อ  โทร 062-318-0464

นางสาวกัลยา  บุตรนิล  ปลัด อบต.ย่านซื่อ  โทร 086-172-7544

หมู่ที่ 4 ตำบลย่านซื่อ  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  14000 
โทร/โทรสาร 0-3561-1496-7
e-mail : [email protected]
นายไชยวัฒน์  พิทักษ์เขต 
นายกอบต.ย่านซื่อ  โทร 062-318-0464
นางสาวกัลยา  บุตรนิล
ปลัดอบต.ย่านซื่อ  โทร 086 172 7544

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน