ติดต่อรา

หมู่ที่ 4 ตำบลย่านซื่อ  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  14000 
โทร/โทรสาร 0-3561-1496-7
e-mail : [email protected]
นายไชยวัฒน์  พิทักษ์เขต 
นายกอบต.ย่านซื่อ  โทร 062-318-0464
นางสาวกัลยา  บุตรนิล
ปลัดอบต.ย่านซื่อ  โทร 086 172 7544

ข้อมูลหน่วยงาน