• นายไชยวัฒน์ พิทักษ์เขต

  นายไชยวัฒน์ พิทักษ์เขต

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ 062 318 0464
  • นายภาณุ พยงค์น้อย

   นายภาณุ พยงค์น้อย

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ 083 920 1929
  • นายเอนก ภู่สุวรรณ

   นายเอนก ภู่สุวรรณ

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ 081 852 5876

 • นางภาสินี แพมณี

  นางภาสินี แพมณี

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ 08 0936 6558

  Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

  ข้อมูลหน่วยงาน