สถานที่สำคัญในพื้นที่ตำบลย่านซื่อ

1. หลวงพ่อทองดี วัดเสาธงทอง

หลวงพ่อทองดี วัดเสาธงทอง(ร้าง) หมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ องค์พระประธานที่รอดพ้นจากการเผาทำลายในสมัยกรุงศรีอยุธยา คงเหลือแต่องค์หลวงพ่อที่คงอยู่ ชาวบ้านให้ความเคาระนับถือมาก จึงช่วยกันสร้างวิหารให้องค์หลวงพ่อ ในปัจจุบัน วัดเสาธงทองเป็นวัดร้างไม่มีพระภิกษุจำพรรษา


2. วัดโบสถ์

วัดโบสถ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลย่านซื่อ เป็นวัดแห่งเดียวในพื้นที่ตำบลย่านซื่อ ที่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ในปัจจุบัน วัดโบสถ์มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับองค์หลวงพ่อเจ้าอาวาสองค์องค์เก่า คือหลวงพ่อทองดี ท่านเป็นพระมีชื่อเสียงเกี่ยวกับคาถาอาคม และวาจาสิทธิ์


 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน