หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ

 • นางสาวกัลยา บุตรนิล

  นางสาวกัลยา บุตรนิล

  รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต. โทร. 086 172 7544
  • นางสุพิชฌาย์ ภู่สุวรรณ์

   นางสุพิชฌาย์ ภู่สุวรรณ์

   หัวหน้าสำนักปลัด โทร.086 038 7183
  • นางสุพิชฌาย์ ภู่สุวรรณ์

   นางสุพิชฌาย์ ภู่สุวรรณ์

   หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง โทร 086 038 7183
  • นายอารักษ์ ยิ้มสมบูรณ์

   นายอารักษ์ ยิ้มสมบูรณ์

   ผู้อำนวยการกองช่าง โทร. 081 851 1408
  • นางสาวกัลยา บุตรนิล

   นางสาวกัลยา บุตรนิล

   รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน