สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ

 • นายวิรัต ชูจิตต์

  นายวิรัต ชูจิตต์

  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ หมู่ 1 โทรศัพท์ 098-390-4069
 • นายปราโมท์ ประดับพันธ์

  นายปราโมท์ ประดับพันธ์

  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ หมู่ 2 โทรศัพท์ 08 4337-9889
 • นายอภิชาติ รสโอชา

  นายอภิชาติ รสโอชา

  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ หมู่ 3 โทรศัพท์ 08-6799-4792
 • นายสมาน คล้ายเผือก

  นายสมาน คล้ายเผือก

  สมาชิองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ หมู่ 3 โทรศัพท์ 08-9904-5262
 • นายศิรวุฒิ รอตสวัสดิ์

  นายศิรวุฒิ รอตสวัสดิ์

  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ หมู่ 4 โทรศัพท์ 08-6811-9098
 • นายโชติศักดิ์ สุวรรณโชติ

  นายโชติศักดิ์ สุวรรณโชติ

  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ หมู่ 5 โทรศัพท์ 06-1582-5978

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน