ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ

ระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก Child Protection Information System (CPIS) คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริการด้านการคุ้มครองเด็ก และสวัสดิการสำหรับเด็กและครอบครัวตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ประกอบด้วย 6 ระบบปฏิบัติการ ดังนี้

  1. ระบบรับแจ้งเหตุ "Mobile Application คุ้มครองเด็ก"
  2. ระบบคัดกรอง CMST
  3. ระบบสารสนเทศจัดการรายกรณี
  4. ระบบสารสนเทศผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็ก
  5. ระบบสนเทศด้านสวัสดิการเด็ก
  6. ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคคล

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลหน่วยงาน